Werkwijze en Logo
2019 Mar 11/ By / 0 comment

Redesign Experts en ons logo

We zijn wie we zijn. Dat zijn we gewend. Wie je bent is een verzameling van eigenschappen, eigenschappen die leuk, minder leuk, sterk, minder sterk, vervelend, bewonderingswaardig of verschillende andere omschrijvingen kunnen dragen. Niks hiervan is “fout”, maar biedt een mogelijkheid om te leren. Dat is het leven, één aaneenschakeling van mogelijke leermomenten. Dan is iets nog steeds niet “fout”, maar een mogelijkheid om te groeien.

Als iemand hulp wil bij die groei, als iemand hulp wil bij zich herhalende patronen van “fouten”, dan zul je diegene een spiegel voor moeten houden.

Dan zul je diegene, om diegene te helpen, werkelijk te helpen, moeten laten zien hoe die “fouten” met elkaar in verband staan en welk patroon die “fouten” vormen.

Pas dán kan diegene leren.

Ze vragen zelf om hulp, dus staan ze open voor wat je te zeggen hebt. Het is niet leuk, maar de dokter die je gebroken arm zet, doet je ook pijn. Toch is het nodig. Anders groeit die arm verkeerd aan elkaar en heb je veel langer pijn.

Net zo zullen wij jou op je “fouten” wijzen zoals die een patroon vormen. Natuurlijk is dat niet leuk, net als het zetten van de gebroken arm, maar als we dat niet doen, zo zal je de mensen in je omgeving en/of jezelf blijven kwetsen en dus meer pijn veroorzaken dan alleen dat zetten van de arm.

Vandaar dat in ons logo de spiegel hard getekend is. Want het is een pijnlijk botte waarheid.

De hand die vervolgens de verandering bewerkstelligt, is een subtiele hand. Want het is een kunst om het leven en jezelf te veranderen. Het is een bezigheid die voor ieder verschillend is en om dit maatwerk te kunnen leveren van deze hoogwaardige kwaliteit moet er heel veel tijd en energie gestoken worden in het verfijnen van de hand.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *